Tijdens het bekijken van de site van de “Nette Kadette” werd mijn aandacht getrokken door de aanduiding “anno 1968”. “Klopt dat wel, is dat reeds zolang geleden ?” vroeg ik  mij af. Mijn toch al niet te best functionerend geheugen kwam traag op gang. Ik riep de hulp in van mijn plakboeken vol krantenknipsels en foto’s en ben tot de conclusie gekomen dat de “Nette Kadette” het predikaat “anno 1968” met recht mogen dragen. Maar een ding is zeker : de “Nette Kadette” zijn in 1968 niet zo maar spontaan ontstaan. Er zijn vele jaren aan voorafgegaan.


De man van het eerste uur was onbetwist wijlen Piet Masthoff. Onder zijn bezielende leiding waren R.K.S.V.Bekkerveld en de Tarcisusschool reeds in 1959 vertegenwoordigd in de “Optoch va Heёle”. Het bouwen van grote praalwagens was zijn lust en zijn leven. Samen met een vaste kern van Bekkerveld werden er jaarlijks 2 prachtige exemplaren gemaakt. In 1962 ontstond  uit de wagenbouwers het eerste groepje (Wim van Leeuwen, Jo Ummelen z.g., Harrie en Dio Valkenburg) dat een jaar later werd aangevuld met Martin Braun en Wim Valkenburg. In 1964 besloten Piet Masthoff, Jelle Alzer en Kees Bardoul het voetvolk te volgen. Het was ook in dit jaar dat men voor het eerst gebruik maakte van het schmink-patroon van het gezicht dat de “Nette Kadette” tot op de dag van vandaag nog steeds gebruiken!

Vanaf 1965 was de aanwas van nieuwe leden enorm. Ze kwamen uit alle hoeken van Heerlen om jaarlijks mee te bouwen aan de praalwagens en in de optocht mee te lopen met de “Karnavalsvrung va Bekkerveld”. Omdat de binding met Bekkerveld voor een groot aantal leden van de groep niet aanwezig was werd in 1968 besloten om de groep een andere naam te geven: de “Nette Kadette”. Met 2 fantastische  praalwagens (“Os iesjte sjtadsfontein” en “’t Geet um de woesj”) en een grote groep gaven de “Nette Kadette” voor de eerste keer hun visitekaartje af tijdens de grote jubileum-optocht van “20 joar Winkbϋlle” op zondag 25 februari 1968.

Dio Valkenburg, erelid Nette Kadette sinds 1995